بینی عروسکی و چشم های گربه ای
این روزها جیب جراحان و متخصصان جراحی بینی پر پول و دماغ بسیاری از افراد جامعه لاغر شده است موج عظیم جوگیری و جو زدگی در بین جوانا ایرانی در انجام عمل های چند میلیون تومانی برای اینکه کمی بینی خود را کوچک تر و یا لاغر تر کنند.
مطالعات نشان می دهد بیشتر افرادی که میل بیش از حد به عمل های زیبایی و بینی دارند، ناشی از مشکلات روانی و فقدان اعتماد به نفس در آنان است.