در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد

صبح امروز خبری منتشر شد که در آن از عقد جناب خان با احلام خانم خبر می داد برنامه خندوانه بخاطر وجود جناب خان، تبدیل به یکی از محبوبترین برنامه های تلویزیونی ایران شده است جناب خان عروسک بامزه ای است که چندین سال است که به خواستگاری دختری آبادانی به نام " احلام " می رود که با مخالفت خانواده وی روبرو می شود اما در برنامه آینده خندوانه، شاهد ازدواج این دو خواهیم بود.

ازدواج جناب خان و احلام

شاید اگر جناب خان را از خندوانه حذف کنند، دیگر حسنی برای خندوانه باقی نماند چرا که تمام زیبایی و جذابیت این برنامه بخاطر وجود این عروسک با مزه و البته بسیار خوش صدا می باشد در روزهای گذشته، عروسک گردان جناب خان را خدمت شما معرفی کردیم اما اینکه حقیقتا چه کسی بجای جناب خان سخن می گوید هنوز برای ما نیز سوال است.

در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد

در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد

در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمددر نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد

در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد


در نهایت احلام به عقد جناب خان درآمد